Medaila Slovenskej akadémie vied za podporu vedy

Názov ocenenia Medaila Slovenskej akadémie vied za podporu vedy 
Informácie o cene Medaila sa udeľuje ako osobitný prejav uznania za prínosy do vedy a kultúry, a to za
• vynikajúce diela z oblasti vedy a kultúry,
• úsilie o rozvoj konštruktívnej vednej politiky a humanistické postoje,
• priamu a nepriamu podporu vedy a kultúry na Slovensku všeobecne a podporu SAV osobitne.
Medaila sa môže udeliť aj osobnostiam a inštitúciám, ktoré nemajú status vedeckých osobností a inštitúcií. O udeľovaní medaily SAV rozhodla v roku 1997.

Info  
Udeľovateľ ceny Vedecká rada SAV
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 15. 10. 2008 8:55  používateľ Ľubica Fordinálová
Naposledy upravil o 15. 10. 2008 8:55  používateľ Ľubica Fordinálová