Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 ‭(Skryté)‬ OZNAM

 

 

 SK CRIS – informačný systém pre vedu

 Titulná stránka portálu SK CRIS
SK CRIS informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  

Prejdite na stránku www.skcris.sk – Registrácia projektov, expertov, hodnotenie spôsobilosti a výzvy na projekty. 

Zber dát Organizácie výskumu a vývoja 2019
Zber dát na doplnkové štatistické zisťovanie o výskumnom a vývojovom potenciáli SR sa týka organizácií, oslovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Dátum začiatku zberu dát: 3. 2. 2020
Dátum ukončenia zberu dát sa predlžuje na 31. 5. 2020

Sprievodný list (pdf)
VVP – vzor – prázdny formulár (pdf)
Metodika vypĺňania formulára VVP (pdf)
Z technických príčin prosíme, nepoužívať prehliadače Google Chrome a Safari.

 

 Aktuality výskumu a vývoja

8. 4. 2020
V dôsledku Corona vírusu bol posunutý termín na podávanie návrhov nových COST akcií v rámci otvorenej výzvy 2020 z 29. apríla na 29. októbra 2020.
15. 5. 2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja vyhlasujú súťaž o Cenu  M. R. Štefánika 2020 za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce od 15. 5. – 15. 6. 2020.
13. 5. 2020

Výzva bude zameraná na dve hlavné tematické oblasti:

1. Medicínsko-biologické problémy.

2. Sociálne, ekonomické a vzdelávacie aspekty pandémie COVID-19.

Termín na predloženie žiadostí o hodnotenie je do 12. júna 2020.

Viac informácií

15. 5. 2020
Výzva bude otvorená najmenej do 30. 6. 2020
Viac informácií
21. 5. 2020
Európska komisia posunula konečný termín na predloženie žiadostí do ESFRI Roadmap 2021 do septembra 2020. MŠVVaŠ SR v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pripravilo materiál "Návrh na účasť Slovenskej republiky"...
Viac informácií
1. 6. 2020

Európska komisia otvorí v septembri 2020 špeciálnu výzvu označenú ako European Green Deal. Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoju spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy.
Bližšie informácie

1. 6. 2020

Európska komisia dnes oficiálne zverejnila druhú výzvu na podávanie projektových návrhov v rámci Spoločenskej výzvy „Zdravie, demografické zmeny a kvalita života“ programu Horizont 2020. Uzávierka výzvy je 11. jún 2020 (17:00 hod).
Viac informácií

 Novinky v SR a EÚ

Logo Týždňa vedy a techniky
1. 6. 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok tému dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020. Svoje súťažné diela môžete prihlasovať od 1. júna do 2. októbra 2020
Viac z tejto rubriky
Logo ROBOCOOP
29. 5. 2020
Webinár sa bude konať štvrtok 4. júna 2020 od 13.30 do 15.30 hod. a je určený pre stredoškolákov, ktorí ovládajú základy Pythonu
Viac z tejto rubriky
Logo IT-akadémie
29. 5. 2020
Pozvánka na prednášku Online IT čajovňe – Cybersecurity v kocke 4. 6. 2020 od 16.00 – 18.00 hod.
Viac z tejto rubriky
Zobraziť informačný kanál RSS

 Podujatia NCP VaT

 
 titulná stránka NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu.  

Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň a iné podujatia 
Bratislavské podujatia si v čase ich konania môžete pozrieť
v živom vysielaní


     Videoarchív 
Videozáznamy od roku 2014 nájdete
          na našom novom webovom sídle www.ncpvat.sk

 

 Voľné pozície vo vede a technike

 ‭(Skryté)‬ Stanoviská

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadruje stanovisko k:

 • Aktualizovanému predbežnému stanovisku SR k návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 – program Horizont 2020
  Odkaz na Predbežné stanovisko
  Odkaz na Prílohu
 • Pripravovanému 8. rámcovému programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 8. rámcovému programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
  Odkaz na dokument v slovenskom jazyku 

 ‭(Skryté)‬ Verejné diskusie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejné diskusie k:

 ‭(Skryté)‬ FORT


Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union

CVTI SR sa od mája 2011 spolupodieľa na implementácii medzinárodného projektu FORT spolufinancovaného z ERDF v rámci Operačného programu Stredná Európa. Projekt je zameraný na podporu výskumu a technologických aplikácií.

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2013

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012 

 

 ‭(Skryté)‬ Medzinárodná konferencia


Medzinárodná konferencia
v rámci projektu
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na  Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.
dňa: 23. 4. 2009

 Vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov

 
Logo MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ako spoluorganizátor aktívne podieľa na prenose najnovších vedeckých poznatkov do praxe – aj tej vzdelávacej. V rámci celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pedagógov ale aj študentov je možné absolvovať vzdelávanie v rámci projektu "Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus".
 
 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku
sa bude konať v dňoch 9. – 15. 11. 2020

 ‭(Skryté)‬ Informačný systém

Informačný systém výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. obsahuje základné údaje o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenska za roky 2000 - 2008:

 • viac ako 600 organizácií z oblasti vedy a výskumu
 • charakteristika 3836 projektov
 • údaje o takmer 1000 expertoch zo všetkých vedných odborov
 • charakteristika viac ako 3000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum

Vstup do databázy >>

 

 Podujatia MŠVVaŠ SR

ZačiatokNázovMiesto konania
Archív

 Ocenenia

 Prevádzka portálu

  Logo Centra vedecko-technických informácií SR

 Portál prevádzkuje

Centrum vedecko-technických informácií SR

 kontakt

 Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer

ZačiatokNázovMiesto konania
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR