Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 ‭(Skryté)‬ OZNAM

 

 

 SK CRIS – informačný systém pre vedu

 Titulná stránka portálu SK CRIS
SK CRIS informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  

Prejdite na stránku www.skcris.sk – Registrácia projektov, expertov, hodnotenie spôsobilosti a výzvy na projekty. 

Zber dát Organizácie výskumu a vývoja 2019
Zber dát na doplnkové štatistické zisťovanie o výskumnom a vývojovom potenciáli SR sa týka organizácií, oslovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Dátum začiatku zberu dát: 3. 2. 2020
Dátum ukončenia zberu dát sa predlžuje na 31. 5. 2020

Sprievodný list (pdf)
VVP – vzor – prázdny formulár (pdf)
Metodika vypĺňania formulára VVP (pdf)
Z technických príčin prosíme, nepoužívať prehliadače Google Chrome a Safari.

 

 Aktuality výskumu a vývoja

18. 6. 2020
V dôsledku Corona vírusu bol posunutý termín na podávanie návrhov nových COST akcií v rámci otvorenej výzvy 2020 z 29. apríla na 29. októbra 2020.
21. 5. 2020
Európska komisia posunula konečný termín na predloženie žiadostí do ESFRI Roadmap 2021 do septembra 2020. MŠVVaŠ SR v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pripravilo materiál "Návrh na účasť Slovenskej republiky"...
Viac informácií
1. 6. 2020

Európska komisia otvorí v septembri 2020 špeciálnu výzvu označenú ako European Green Deal. Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoju spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy.
Bližšie informácie

19. 6. 2020
Vedecký fond Srbskej republiky, štátna inštitúcia poskytujúca granty vedeckým pracovníkom v Srbsku, hľadá medzinárodných expertov.
22. 6. 2020
European Research and Innovation Days, ktoré sa budú konať od 22. do 24. septembra 2020 online. Uzávierka prihlášok je 5. júla 2020

 Novinky v SR a EÚ

Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
26. 6. 2020
Téma Vedy v CENTRE: Príroda a zeleň v mestách. Prednáška sa konala bez účasti publika a môžete si ju pozrieť online na Youtube
Viac z tejto rubriky
Logo Slovenskej akademickej a informačnej agentúry
23. 6. 2020
Webinár 26. júna 2020, 10.00 – 11.30 hod.
Viac z tejto rubriky
Logo Národného portálu transfer technológií
22. 6. 2020
Súťaž určenú pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku. Nominácie do 15. 9. 2020
Viac z tejto rubriky
Zobraziť informačný kanál RSS

 Podujatia NCP VaT

 
 titulná stránka NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu.  

Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň a iné podujatia 
Bratislavské podujatia si v čase ich konania môžete pozrieť
v živom vysielaní


     Videoarchív 
Videozáznamy od roku 2014 nájdete
          na našom novom webovom sídle www.ncpvat.sk

 

 Voľné pozície vo vede a technike

 ‭(Skryté)‬ Stanoviská

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadruje stanovisko k:

 • Aktualizovanému predbežnému stanovisku SR k návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 – program Horizont 2020
  Odkaz na Predbežné stanovisko
  Odkaz na Prílohu
 • Pripravovanému 8. rámcovému programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 8. rámcovému programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
  Odkaz na dokument v slovenskom jazyku 

 ‭(Skryté)‬ Verejné diskusie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejné diskusie k:

 ‭(Skryté)‬ FORT


Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union

CVTI SR sa od mája 2011 spolupodieľa na implementácii medzinárodného projektu FORT spolufinancovaného z ERDF v rámci Operačného programu Stredná Európa. Projekt je zameraný na podporu výskumu a technologických aplikácií.

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2013

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012 

 

 ‭(Skryté)‬ Medzinárodná konferencia


Medzinárodná konferencia
v rámci projektu
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na  Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.
dňa: 23. 4. 2009

 Vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov

 
Logo MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ako spoluorganizátor aktívne podieľa na prenose najnovších vedeckých poznatkov do praxe – aj tej vzdelávacej. V rámci celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pedagógov ale aj študentov je možné absolvovať vzdelávanie v rámci projektu "Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus".
 
 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku
sa bude konať v dňoch 9. – 15. 11. 2020

 ‭(Skryté)‬ Informačný systém

Informačný systém výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. obsahuje základné údaje o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenska za roky 2000 - 2008:

 • viac ako 600 organizácií z oblasti vedy a výskumu
 • charakteristika 3836 projektov
 • údaje o takmer 1000 expertoch zo všetkých vedných odborov
 • charakteristika viac ako 3000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum

Vstup do databázy >>

 

 Podujatia MŠVVaŠ SR

ZačiatokNázovMiesto konania
Archív

 Ocenenia

 Prevádzka portálu

  Logo Centra vedecko-technických informácií SR

 Portál prevádzkuje

Centrum vedecko-technických informácií SR

 kontakt

 Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer

ZačiatokNázovMiesto konania
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR