Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 ‭(Skryté)‬ OZNAM

 

 

 SK CRIS – informačný systém pre vedu

 Titulná stránka portálu SK CRIS
SK CRIS informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  

Prejdite na stránku www.skcris.sk – Registrácia projektov, expertov, hodnotenie spôsobilosti a výzvy na projekty. 

Výsledky zberu dát VVP za rok 2019

 

 Aktuality výskumu a vývoja

22. 9. 2020
Viac informácii
Termín na predkladanie návrhov: 26. 1. 2021
18. 9. 2020

Súťaž je určená pre európskych inovátorov a podnikateľov, termín pre odovzdanie prihlášok do prvého kola je 30. septembra 2020.
Viac informácií

24. 8. 2020
Záujemcovia sa môže hlásiť do 30. septembra 2020.
Viac informácií
20. 8. 2020
25. 8. 2020
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) ponúka výskumným pracovníkom a vedcom z členských štátov EÚ prístup k svojim zariadeniam
Viac informácií
Ukončenie výzvy: 15. 10. 2020
1. 6. 2020

Európska komisia otvorí v septembri 2020 špeciálnu výzvu označenú ako European Green Deal. Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoju spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy.
Bližšie informácie

21. 5. 2020
Európska komisia posunula konečný termín na predloženie žiadostí do ESFRI Roadmap 2021 do septembra 2020. MŠVVaŠ SR v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pripravilo materiál "Návrh na účasť Slovenskej republiky"...
Viac informácií
21. 7. 2020
V dôsledku Corona vírusu bol posunutý termín na podávanie návrhov nových COST akcií v rámci otvorenej výzvy 2020 z 29. apríla na 29. októbra 2020.

 Novinky v SR a EÚ

Logo VND
23. 9. 2020
Plastovým problémom sa zaoberá slovenská vedkyňa Ing. Anna Grenčíková, ktorá nám v podcaste Veda na dosah porozprávala, v akých potravinách sa nachádza najviac mikroplastov, a akými metódami sa vedci pokúšajú mikroplasty zo životného prostredia odstraňovať.
Viac z tejto rubriky
Logo VV 2020
23. 9. 2020
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky
Viac z tejto rubriky
Logo ESET Science Award
22. 9. 2020
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa ocenenie bude odovzdávať na slávnostnom galavečere prostredníctvom online podujatia v stredu 14. októbra cez livestream na facebookovom profile ESET Science Award.
Viac z tejto rubriky
Zobraziť informačný kanál RSS

 Podujatia NCP VaT

 
 titulná stránka NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu.  

Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň a iné podujatia 
Bratislavské podujatia si v čase ich konania môžete pozrieť
v živom vysielaní


     Videoarchív 
Videozáznamy od roku 2014 nájdete
          na našom novom webovom sídle www.ncpvat.sk

 

 Voľné pozície vo vede a technike

 ‭(Skryté)‬ Stanoviská

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadruje stanovisko k:

 • Aktualizovanému predbežnému stanovisku SR k návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 – program Horizont 2020
  Odkaz na Predbežné stanovisko
  Odkaz na Prílohu
 • Pripravovanému 8. rámcovému programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 8. rámcovému programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
  Odkaz na dokument v slovenskom jazyku 

 ‭(Skryté)‬ Verejné diskusie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejné diskusie k:

 ‭(Skryté)‬ FORT


Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union

CVTI SR sa od mája 2011 spolupodieľa na implementácii medzinárodného projektu FORT spolufinancovaného z ERDF v rámci Operačného programu Stredná Európa. Projekt je zameraný na podporu výskumu a technologických aplikácií.

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2013

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012 

 

 ‭(Skryté)‬ Medzinárodná konferencia


Medzinárodná konferencia
v rámci projektu
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na  Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.
dňa: 23. 4. 2009

 Vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov

 
Logo MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ako spoluorganizátor aktívne podieľa na prenose najnovších vedeckých poznatkov do praxe – aj tej vzdelávacej. V rámci celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pedagógov ale aj študentov je možné absolvovať vzdelávanie v rámci projektu "Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus".
 
 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku
sa bude konať v dňoch 9. – 15. 11. 2020

 ‭(Skryté)‬ Informačný systém

Informačný systém výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. obsahuje základné údaje o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenska za roky 2000 - 2008:

 • viac ako 600 organizácií z oblasti vedy a výskumu
 • charakteristika 3836 projektov
 • údaje o takmer 1000 expertoch zo všetkých vedných odborov
 • charakteristika viac ako 3000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum

Vstup do databázy >>

 

 Podujatia MŠVVaŠ SR

ZačiatokNázovMiesto konania
Archív

 Ocenenia

 Prevádzka portálu

  Logo Centra vedecko-technických informácií SR

 Portál prevádzkuje

Centrum vedecko-technických informácií SR

 kontakt

 Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer

ZačiatokNázovMiesto konania
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR