Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Informačný systém
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 SK CRIS – informačný systém pre vedu

 Titulná stránka portálu SK CRIS
SK CRIS informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  

Zber dát Organizácie výskumu a vývoja
prejdite na stránku SK CRIS 

Registrácia projektov
prejdite na stránku SK CRIS 

Registrácia expertov
prejdite na stránku SK CRIS

Podávanie žiadostí na hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum (certifikácia) 
Bližšie informácie nájdete na Informačnej stránke k certifikácii.
 
Výzvy na podávanie projektov
prejdite na stránku SK CRIS – Výzvy
 

 Aktuality výskumu a vývoja

14. 4. 2014
Zoznam organizácií (k 10. 4. 2014)
29. 1. 2014
Systém výziev na predkladanie ponúk EUMETSAT (EUMITS)
http://eumits.eumetsat.int
Viac informácií
27. 1. 2014

 Novinky na portáli CIP VVI

FEI STU
16. 4. 2014
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave posilňuje výučbu robotiky a kybernetiky. Na škole vniká Národné centrum robotiky.
Viac z tejto rubriky
Logo Centra vedecko-technických informácií SR
16. 4. 2014
Pozvánka do Centra VTI SR na pracovný seminár, 24. 4. 2014
Viac z tejto rubriky
logo MŠVVaŠ SR
15. 4. 2014
Sme veľmi radi, že môžeme uverejniť meno 4. výherkyne Veľkej súťaže pre učiteľov.
Viac z tejto rubriky
logo STV 1
15. 4. 2014
Drevo pestované, nie zneužívané na biomasu môže mať veľkú budúcnosť a konkurovať uhliu či zemnému plynu. Dá sa z neho dostať viac energie a tepla, než dokážeme v súčasnosti. (Televízna stanica STV 1, 12. 4. 2014)
Viac z tejto rubriky
logo MŠVVaŠ SR
15. 4. 2014
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má v nasledujúcich dvadsiatich rokoch stúpať počet nádorových ochorení. Výskum rakoviny je preto neustále témou pre vedcov na celom svete.
Viac z tejto rubriky
MIchaela Musilová
16. 4. 2014
Pobyt slovenskej vedkyne Michaely Musilovej v simulovanej marťanskej kolónii postavenej neziskovou spoločnosťou Mars Society.
Viac z tejto rubriky
ABB logo
15. 4. 2014
Spoločnosť ABB podporí Bertranda Piccarda a André Borschberga v ich pokuse preletieť v roku 2015 celú zemeguľu lietadlom na solárny pohon. Solar Impulse bude prvým lietadlom na solárny pohon, ktoré bude na svojej misii aj počas nočných hodín.
Viac z tejto rubriky
logo TA3
14. 4. 2014
Už o niekoľko desaťročí sa staneme jedným z najstarších národov v Európe. Nie historicky, ale vekom obyvateľov. Podobne ako západné krajiny, aj nás môžu zachrániť prisťahovalci. (Televízna stanica TA 3, 12. 4. 2014 )
Viac z tejto rubriky
NCP VaT logo
14. 4. 2014
Hosťom vedeckej kaviarne dňa 24. 4. 2014 o 17. hod. v CVTI SR bude slovenský vedec, elektronik prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., vedúci Oddelenia zobrazovacích metód v Ústave merania SAV v Bratislave. Vstup pre verejnosť je voľný!
Viac z tejto rubriky
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU_logo
16. 4. 2014
Príďte sa pozrieť v sobotu 26. apríla 2014 do Mlynskej doliny na Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na ISTROBOT.
Viac z tejto rubriky
Zobraziť informačný kanál RSS

  Logo Centra vedecko-technických informácií SR

 Portál prevádzkuje

Centrum vedecko-technických informácií SR

 kontakt

 Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer

 Podujatia NCP VaT

 
 titulná stránka NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu.  

Podujatia v Bratislave

Vedecká kaviareň – Veda v CENTRE, 24. 4. 2014

Vedecká cukráreň

 Bratislavské podujatia si v čase ich konania môžete pozrieť v živom vysielaní

   

   Videoarchív

Nájdete nás na Facebooku 

*****************************************************

Podujatia v iných mestách Slovenska

Veda v CENTRE – Nitra, 24. 4. 2014
 Veda v CENTRE – Banská Bystrica

Veda v CENTRE – Prešov

Veda v CENTRE – Piešťany

Vedecká cukráreň – Košice
 

 ‭(Skryté)‬ SK CRIS – informačný systém pre VaV

Titulka
V roku 2013 bol uvedený do prevádzky nový informačný systém  pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS (CRIS = Current Research Information System).
Systém SK CRIS obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Jeho súčasťou je aj administrácia hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  
Prejdite priamo  do  SK CRIS: www.skcris.sk  

 ‭(Skryté)‬ Stanoviská

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadruje stanovisko k:

 • Aktualizovanému predbežnému stanovisku SR k návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 – program Horizont 2020
  Odkaz na Predbežné stanovisko
  Odkaz na Prílohu
 • Pripravovanému 8. rámcovému programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 8. rámcovému programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
  Odkaz na dokument v slovenskom jazyku 

 ‭(Skryté)‬ Verejné diskusie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejné diskusie k:

 

 FORT


Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union

CVTI SR sa od mája 2011 spolupodieľa na implementácii medzinárodného projektu FORT spolufinancovaného z ERDF v rámci Operačného programu Stredná Európa. Projekt je zameraný na podporu výskumu a technologických aplikácií.

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2013

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012 

 

 ‭(Skryté)‬ Medzinárodná konferencia


Medzinárodná konferencia
v rámci projektu
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na  Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.
dňa: 23. 4. 2009

 CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP)
Informácie týkajúce sa spracovania, kontroly originality, registrácie, uchovávania a sprístupňovania záverečných prác vypracúvaných na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej republike nájdete na stránke www.crzp.sk.


 Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku
sa uskutočnil v dňoch 11. – 17. 11. 2013

 ‭(Skryté)‬ Informačný systém

Informačný systém výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. obsahuje základné údaje o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenska za roky 2000 - 2008:

 • viac ako 600 organizácií z oblasti vedy a výskumu
 • charakteristika 3836 projektov
 • údaje o takmer 1000 expertoch zo všetkých vedných odborov
 • charakteristika viac ako 3000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum

Vstup do databázy >>

 

 ‭(Skryté)‬ NCP VaT organizuje

Vedecká cukráreň
Vedecká cukráreň - poskytuje žiakom základných i stredných škôl a ich učiteľom priestor na diskusiu s poprednými slovenskými alebo zahraničnými vedcami o aktuálnych a podnetných otázkach vo vede a technike.

Bratislavská vedecká cukráreň - projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska     

 https://www.vedatechnika.sk/SK/PublishingImages/Buzek_50.jpg

Téma: Ichtyosaurus v ZOO
(alebo rezonátorová kvantová elektrodynamika
pre zvedavých)

Hosť: prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc.
Centrum pre výskum kvantovej informácie
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Kedy: 21. 1. 2014 o 9.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kde:  CVTI SR
Kontakt: ncpvat@cvtisr.sk  

Pozvánka

Prihláška

Atmosféra akcií:
fotoreportáže a prednášky,
videozáznamy
Prispejte ku skvalitneniu našich akcií!
Zašlite nám vyplnený
dotazník účastníka akcie!
.......................................

 Logo Regionálneho centra mládeže v Košiciach  V Košickom kraji organizuje Vedecké cukrárne Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže (RCM) v Košiciach pod gesciou Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Košická vedecká cukráreň 

Kedy: raz mesačne
Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl

Kde: Centrum voľného času - RCM, Strojárska 3 v Košiciach
Kontakt: rcm.sk

 ‭(Skryté)‬ Veda v CENTRE - vedecká kaviareň pre širokú verejnosť

 Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 

Veda v CENTRE - Bratislava
Organizátor: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), CVTI SR

  Logo Facebook

Kedy:  raz mesačne o 17.00 hod.
Kde: CVTI SR, 2. poschodie
Kontakt: ncpvat@cvtisr.sk  

 Atmosféru podujatí vychutnávajte cez:
fotoreportáže, rozhovory,
 
prednášky, videozáznamy
............................... 
 

 Logo Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Veda v CENTRE - Nitra 
Organizátor: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, spolupráca s NCP VaT 

Kedy: raz mesačne o 17.00 hod.
Kde: divadelná kaviareň Tatra
v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

 Reportáže z realizovaných akcií nájdete v rubrike Veda v CENTRE - Nitra

 Logo Rádia MAX
 mediálny partner

................................

 CVRV - logo  Veda v CENTRE - Piešťany
Organizátor: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, spolupráca s NCP vaT

Kedy: o termíne Vás budeme informovať
Kde: v budove Kursalónu, Beethovenova 5 v Piešťanoch
................................... 

 Logo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Veda v CENTRE - Banská Bystrica
Organizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, spolupráca s NCP VaT

Kedy: o termíne Vás budeme informovať
Kde: Barbakan Café Restaurant
Nám. Š. Moyzesa 26/52, Banská Bystrica
............................... 

 Logo Prešovskej univerzity v Prešove Veda v CENTRE - Prešov
Organizátor: Prešovská univerzita v Prešove, spolupráca s NCP VaT

 Kedy: o termíne Vás budeme informovať
Kde: Študentská jedáleň PU
(Biely salónik),
Ul. 17. novembra, Prešov

 Logo Rádia Prešov
 mediálny partner

 Relácie iniciované CVTI SR - NCP VaT v médiách

Spektrum vedy  - cyklus televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov vysiela Slovenská televízia na Dvojke. Odvysielané diely si môžete pozrieť v archíve NCP VaT.  STV2 logo

 Vybrané podujatia v SR a EÚ

ZačiatokNázovMiesto konania
22. 5. 2014Dnešné Trendy Inovácií 2014Brno
21. 6. 2014ESOF 2014 Kodaň

 Vybrané vzdelávacie aktivity v SR a EÚ

ZačiatokNázovMiesto konania

 Aktivity exportované z www.education.sk

 Rozhovory a reportáže

 Ženy vo vede

 prof. Kotulová

 Úspechy slovenskej vedy

 Zapísali sa do histórie

 Dianie na Slovensku

 Predstavujeme

 Informačné zdroje

Načítavajú sa údaje
Načítavajú sa údaje
Načítavajú sa údaje
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR