Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 ‭(Skryté)‬ OZNAM

 

 

 SK CRIS – informačný systém pre vedu

 Titulná stránka portálu SK CRIS
SK CRIS informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  

Zber dát Organizácie výskumu a vývoja za rok 2016
Dátum začiatku zberu dát: 3. 4. 2017
Zber dát ukončený (16. 6. 2017)

Prejdite na stránku www.skcris.sk

Registrácia projektov, expertov, hodnotenie spôsobilosti a výzvy na projekty
 

 Aktuality výskumu a vývoja

6. 7. 2017
Zoznam organizácií, ktorým bolo udelené povolenie v zmysle Metodického usmernenia č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji
31. 5. 2017
UNESCO aktuálne vypísalo dve súťaže, dátumy nominácií, resp. kandidatúr sú 30. 6. 2017 a 31. 8. 2017.
Cena UNESCO – Sultan Qaboos Prize for Environmental preservation 
Cena UNESCO – Sharjan Arab Culture 2017 
8. 8. 2017
Medzinárodná organizácia pre výskumné informácie euroCRIS v spolupráci s CVTI SR organizuje strategický členský míting. Míting sa bude konať v dňoch 20. – 22. 11. 2017 v priestoroch CVTISR (Bratislava, Lamačská 8/A). 
Viac informácií 
7. 8. 2017
Spojené výskumné centrum Európskej komisie (JRC) zverejnilo dňa 26. júna 2017 výzvu na prejav záujmu o prístup do vedeckých laboratórií a zariadení JRC pre externých používateľov z akademických a výskumných organizácií, priemyslu, MSP a ďalšie subjekty.
Viac informácií 
7. 8. 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelí aj v roku 2017 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky „Cenu za vedu a techniku“. Návrhy posielajte do 15. septembra 2017.
Viac informácií

16. 8. 2017

Cena Dionýza Ilkoviča sa udeľuje pedagógom aj nepedagogickým dobrovoľníkom za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Nominácie osobností: do 31. 8. 2017
Viac informácií

 Novinky v SR a EÚ

Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku
11. 8. 2017
Súťaže pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku, uzávierka oboch súťaží je 11. októbra 2017.
Viac z tejto rubriky
Logo Operačného programu Výskum a inovácie
18. 7. 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)
Viac z tejto rubriky
Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
13. 7. 2017
Pozývame vás do júlovej vedeckej kaviarne, vo štvrtok 27. 7. 2017 o 17.00 hod. privítame mladého slovenského vedca, matematika a robotika, Ing. Michala Smíška, PhD., z Nemeckej vesmírnej agentúry (DLR).
Viac z tejto rubriky
Zobraziť informačný kanál RSS

 Podujatia NCP VaT

 
 titulná stránka NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu.  

Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň a iné podujatia 
Bratislavské podujatia si v čase ich konania môžete pozrieť v živom vysielaní
 Videoarchív

 

 ‭(Skryté)‬ SK CRIS – informačný systém pre VaV

Titulka
V roku 2013 bol uvedený do prevádzky nový informačný systém  pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS (CRIS = Current Research Information System).
Systém SK CRIS obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Jeho súčasťou je aj administrácia hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  
Prejdite priamo  do  SK CRIS: www.skcris.sk  

 ‭(Skryté)‬ Stanoviská

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadruje stanovisko k:

 • Aktualizovanému predbežnému stanovisku SR k návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 – program Horizont 2020
  Odkaz na Predbežné stanovisko
  Odkaz na Prílohu
 • Pripravovanému 8. rámcovému programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 8. rámcovému programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
  Odkaz na dokument v slovenskom jazyku 

 ‭(Skryté)‬ Verejné diskusie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejné diskusie k:

 ‭(Skryté)‬ FORT


Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union

CVTI SR sa od mája 2011 spolupodieľa na implementácii medzinárodného projektu FORT spolufinancovaného z ERDF v rámci Operačného programu Stredná Európa. Projekt je zameraný na podporu výskumu a technologických aplikácií.

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2013

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012 

 

 ‭(Skryté)‬ Medzinárodná konferencia


Medzinárodná konferencia
v rámci projektu
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na  Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.
dňa: 23. 4. 2009

 ‭(Skryté)‬ CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP)
Informácie týkajúce sa spracovania, kontroly originality, registrácie, uchovávania a sprístupňovania záverečných prác vypracúvaných na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej republike nájdete na stránke www.crzp.sk.


 Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku
sa bude konať v dňoch 6. – 12. 11. 2017

 ‭(Skryté)‬ Informačný systém

Informačný systém výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. obsahuje základné údaje o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenska za roky 2000 - 2008:

 • viac ako 600 organizácií z oblasti vedy a výskumu
 • charakteristika 3836 projektov
 • údaje o takmer 1000 expertoch zo všetkých vedných odborov
 • charakteristika viac ako 3000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum

Vstup do databázy >>

 

 Podujatia MŠVVaŠ SR

ZačiatokNázovMiesto konania
Archív

 Ocenenia

 Prevádzka portálu

  Logo Centra vedecko-technických informácií SR

 Portál prevádzkuje

Centrum vedecko-technických informácií SR

 kontakt

 Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer

ZačiatokNázovMiesto konania
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR