Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 ‭(Skryté)‬ Šťastný rok 2022!

 

Šťastný rok 2022!

 

 SK CRIS – informačný systém pre vedu

 Titulná stránka portálu SK CRIS
SK CRIS informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  

Prejdite na stránku www.skcris.sk – Registrácia projektov, expertov, hodnotenie spôsobilosti a výzvy na projekty. 


Zber dát VVP za rok 2021 je ukončený.

Kontakt:
skcris.admin@cvtisr.sk 
tel.: 02 / 29253135
mob.: 0918976304

 

 Aktuality výskumu a vývoja

19. 9. 2022
Zoznam organizácií ku dňu 13. 9. 2022
7. 9. 2022
Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy
Viac informácií
Podávanie žiadostí do 25. 11. 2022
20. 5. 2022
Výzva
Uzávierka výzvy: 31. 12. 2022 (príp. do vyčerpania prostriedkov)

 Novinky v SR a EÚ

Logo grantUP
7. 10. 2022
Žiadosť o grant posielať najneskôr do 9. novembra 2022 do 17.00 hod
Viac z tejto rubriky
Logo konferencie FAIR Digital
7. 10. 2022
Konferencia sa bude konať 26. –28. októbra 2022 v Holandsku
Viac z tejto rubriky
Logo Set Plan
7. 10. 2022
Konferencia na tému „Smerom k novému plánu SET“, 9. – 10. novembra 2022, O2 universum, Praha
Viac z tejto rubriky
Logo NCPVaT
6. 10. 2022
Hosť: Mgr. Ján Gúgh, PhD., Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Októbrová prednáška sa bude konať 11. októbra 2022. Videozáznam bude zverejnený na YouTube CVTI SR
Viac z tejto rubriky
Logo eraportal.sk
6. 10. 2022
Ako napísať úspešný projektový návrh sa dozviete na online webinári, 13. 10. 2022
Viac z tejto rubriky
Logo NCPVaT
6. 10. 2022
Podujatie sa bude konať 27. 10. 2022 o 17.00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v prednáškovej sále na Ventúrskej 11. Hosťami vedeckej kaviarne budú Mgr. Katarína Mikulová, PhD. a Ing. Jana Poórová, PhD. zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave
Viac z tejto rubriky
Zobraziť informačný kanál RSS

 Podujatia NCP VaT

 
 titulná stránka NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu.  

Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň a iné podujatia 
Bratislavské podujatia si v čase ich konania môžete pozrieť
v živom vysielaní


     Videoarchív 
Videozáznamy od roku 2014 nájdete
          na našom novom webovom sídle www.ncpvat.sk

 

 Voľné pozície vo vede a technike

 ikonka ludia

 ‭(Skryté)‬ Stanoviská

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadruje stanovisko k:

 • Aktualizovanému predbežnému stanovisku SR k návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 – program Horizont 2020
  Odkaz na Predbežné stanovisko
  Odkaz na Prílohu
 • Pripravovanému 8. rámcovému programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 8. rámcovému programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
  Odkaz na dokument v slovenskom jazyku 

 ‭(Skryté)‬ Verejné diskusie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejné diskusie k:

 ‭(Skryté)‬ FORT


Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union

CVTI SR sa od mája 2011 spolupodieľa na implementácii medzinárodného projektu FORT spolufinancovaného z ERDF v rámci Operačného programu Stredná Európa. Projekt je zameraný na podporu výskumu a technologických aplikácií.

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2013

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012 

 

 ‭(Skryté)‬ Medzinárodná konferencia


Medzinárodná konferencia
v rámci projektu
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na  Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.
dňa: 23. 4. 2009

 Vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov

 
Logo MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ako spoluorganizátor aktívne podieľa na prenose najnovších vedeckých poznatkov do praxe – aj tej vzdelávacej. V rámci celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pedagógov ale aj študentov je možné absolvovať vzdelávanie v rámci projektu "Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus".
 
 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku


Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022
sa bude konať v dňoch 7. – 13. 11. 2022

 

 ‭(Skryté)‬ Informačný systém

Informačný systém výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. obsahuje základné údaje o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenska za roky 2000 - 2008:

 • viac ako 600 organizácií z oblasti vedy a výskumu
 • charakteristika 3836 projektov
 • údaje o takmer 1000 expertoch zo všetkých vedných odborov
 • charakteristika viac ako 3000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum

Vstup do databázy >>

 

 Podujatia MŠVVaŠ SR

ZačiatokNázovMiesto konania
Archív

 Ocenenia

 Prevádzka portálu

  Logo Centra vedecko-technických informácií SR

 Portál prevádzkuje

Centrum vedecko-technických informácií SR

 kontakt

 Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer

ZačiatokNázovMiesto konania
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR