Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 ‭(Skryté)‬ OZNAM

 

 

 SK CRIS – informačný systém pre vedu

 Titulná stránka portálu SK CRIS
SK CRIS informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  

Prejdite na stránku www.skcris.sk – Registrácia projektov, expertov, hodnotenie spôsobilosti a výzvy na projekty. 

Zber dát Organizácie výskumu a vývoja 2020 ikonka Nové
Zber dát na doplnkové štatistické zisťovanie o výskumnom a vývojovom potenciáli SR sa týka organizácií, oslovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Dátum začiatku zberu dát: 8. 3. 2021
Dátum ukončenia zberu dát: 31. 5. 2021

Sprievodný list (pdf)
VVP – vzor – prázdny formulár (pdf)
Metodika vypĺňania formulára VVP (pdf)
Z technických príčin prosíme, nepoužívať prehliadače Google Chrome a Safari.

Kontakt:
skcris.admin@cvtisr.sk 
tel.: 02 / 29253135
mob.: 0918976304

 

 Aktuality výskumu a vývoja

5. 5. 2021
Zoznam organizácií k 19. 4. 2021
3. 5. 2021
Zúčastnite sa prieskumu, ktorého cieľom je poskytnúť aktuálny obraz o stave vedy a mapovať jeho výzvy pre vedcov a výskumných pracovníkov.
Termín: do konca júna 2021
Výsledky budú zverejnené od septembra 2021.
Výzva (SJ)
Výzva (AJ)
15. 4. 2021
Podujatie sa bude konať 24. – 25. 5. 2021
Viac informácií
Zasielajte abstrakty
Registrácia
13. 4. 2021
Štartuje 5. ročník ocenenia, záujemkyne môžu svoj projekt či vedeckú prácu prihlásiť do 31. 5. 2021
Viac informácií
Plagát
1. 3. 2021
Vyhlásenie súťaže: 1. marca 2021
Uzávierka súťaže: 31. mája 2021
Piaty ročník stretoškolskej súťaže nadväzuje na posledný úspešný projekt v Ekvádore, ktorý sa objavil na titulke BBC.
Viac informácií

 Novinky v SR a EÚ

Logo EIT
10. 5. 2021
EIT spúšťa pilotnú iniciatívu, uzávierka na predkladanie žiadostí: 25. máj 2021
Viac z tejto rubriky
Logo SLORD
10. 5. 2021
Online konferencia organizátora ERIC Fórum a projekt ACCELERATE, 25. 5. 2021
Viac z tejto rubriky
Logo SAIA
7. 5. 2021
Webinár pre VŠ študentov, doktorandov, postdoktorandov, VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov 19. 5. 2021
Viac z tejto rubriky
Logo EEN
7. 5. 2021
Online podujatie pre výskumné inštitúcie, startupy, investorov, 12. 5. 2021
Viac z tejto rubriky
Logo EEN
7. 5. 2021
Online podujatie 10. – 12. 5. 2021, Viedeň, Rakúsko
Viac z tejto rubriky
Logo Digitálna koalícia
6. 5. 2021
10. ročník testovania digitálnych zručností s možnosťou získať certifikát, 3. 5. – 31. 7. 2021
Viac z tejto rubriky
Zobraziť informačný kanál RSS

 Podujatia NCP VaT

 
 titulná stránka NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu.  

Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň a iné podujatia 
Bratislavské podujatia si v čase ich konania môžete pozrieť
v živom vysielaní


     Videoarchív 
Videozáznamy od roku 2014 nájdete
          na našom novom webovom sídle www.ncpvat.sk

 

 Voľné pozície vo vede a technike

 ‭(Skryté)‬ Stanoviská

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadruje stanovisko k:

 • Aktualizovanému predbežnému stanovisku SR k návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 – program Horizont 2020
  Odkaz na Predbežné stanovisko
  Odkaz na Prílohu
 • Pripravovanému 8. rámcovému programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 8. rámcovému programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
  Odkaz na dokument v slovenskom jazyku 

 ‭(Skryté)‬ Verejné diskusie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejné diskusie k:

 ‭(Skryté)‬ FORT


Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union

CVTI SR sa od mája 2011 spolupodieľa na implementácii medzinárodného projektu FORT spolufinancovaného z ERDF v rámci Operačného programu Stredná Európa. Projekt je zameraný na podporu výskumu a technologických aplikácií.

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2013

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012 

 

 ‭(Skryté)‬ Medzinárodná konferencia


Medzinárodná konferencia
v rámci projektu
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na  Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.
dňa: 23. 4. 2009

 Vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov

 
Logo MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ako spoluorganizátor aktívne podieľa na prenose najnovších vedeckých poznatkov do praxe – aj tej vzdelávacej. V rámci celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pedagógov ale aj študentov je možné absolvovať vzdelávanie v rámci projektu "Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus".
 
 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku
sa bude konať v dňoch 8. – 14. 11. 2021

 ‭(Skryté)‬ Informačný systém

Informačný systém výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. obsahuje základné údaje o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenska za roky 2000 - 2008:

 • viac ako 600 organizácií z oblasti vedy a výskumu
 • charakteristika 3836 projektov
 • údaje o takmer 1000 expertoch zo všetkých vedných odborov
 • charakteristika viac ako 3000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum

Vstup do databázy >>

 

 Podujatia MŠVVaŠ SR

ZačiatokNázovMiesto konania
Archív

 Ocenenia

 Prevádzka portálu

  Logo Centra vedecko-technických informácií SR

 Portál prevádzkuje

Centrum vedecko-technických informácií SR

 kontakt

 Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer

ZačiatokNázovMiesto konania
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR