Medzinárodná konferencia CRIS 2024

Domov Do pozornosti Medzinárodná konferencia CRIS 2024

V dňoch 15.-17.5.2024 sa na Technickej univerzite vo Viedni uskutoční medzinárodná konferencia CRIS 2024, zameraná na problematiku informácií o výskume.
Organizuje ju medzinárodná organizácia pre výskumné informácie euroCRIS (www.eurocris.org).
Cieľovou skupinou sú univerzity a iné organizácie výskumu a vývoja, ktoré evidujú a vykazujú svoju výskumnú činnosť, manažéri výskumu a tvorcovia politík z ústredných orgánov štátnej správy. Registrácia rozšírených abstraktov príspevkov (v angličtine)  trvá do 15.2.2024.  Prihlásenie sa na konferenciu bude možné od 1.3.2024, konferenčný poplatok je vo výške od 250 €.Viac informácií sa nachádza na stránke konferencie (https://cris2024.eurocris.org/), ako aj na stránke euroCRIS (https://eurocris.org/cris2024-conference-call-proposals )