Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL v režime štátnej pomoci / minimálnej pomoci

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL v režime štátnej pomoci / minimálnej pomociZverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL v režime štátnej pomoci / minimálnej pomoci

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I04-04-V02 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL v režime štátnej pomoci / minimálnej pomoci.

Cieľom výzvy je spolufinancovanie úspešných projektov slovenských predkladateľov, ktoré boli finančne podporené v rámci výziev priamo riadených programov Európskej Únie (ďalej len „PRP EÚ“):

Vyhlásenie výzvy:  10. 4. 2024

Uzavretie výzvy:    31. 7. 2024

Kompletné informácie a dokumenty

Zdroj: MIRRI