Strata opeľovačov. Aké následky môže ľudstvo očakávať?

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Strata opeľovačov. Aké následky môže ľudstvo očakávať?

Mnoho druhov hmyzu je na pokraji vyhynutia. Táto skupina živočíchov stráca prirodzené prostredie v dôsledku odlesňovania, urbanizácie, klimatickej zmeny, intenzívneho poľnohospodárstva, používania pesticídov, ale aj pre znečistené prostredie. Ktoré druhy hmyzu sú ohrozené najviac? Je možné zastaviť pokles populácií hmyzu? Ako vieme hmyz chrániť? Odpovede na uvedené otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 30. mája 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude Mgr. Marek Semelbauer, PhD., z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied.

Livestream: https://video.nti.sk/live/?278111IEPO2WKC55

Zdroj NCPVaT