Veda v CENTRE: Poruchy správania a učenia sa. Ako môžeme našim deťom pomôcť? – na YouTube

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Veda v CENTRE: Poruchy správania a učenia sa. Ako môžeme našim deťom pomôcť? – na YouTube

Poruchy správania sú v našej populácii čoraz rozšírenejšie. Patrí k nim napríklad ADHD, dyslexia, dysgrafia, dyzortografia, dyskalkúlia či dyspraxia. Ako sa prejavujú? Čo môžu spôsobiť v dospelosti? Čo robiť, ak chceme v živote dieťaťa zmierniť ich dôsledky? Odpovede na tieto otázky sa dozviete z prednášky doktorky Smikovej.

PhDr. Eva Smiková, PhD., bola hosťkou vo vedeckej kaviarni, ktorá sa konala 27. marca 2024 v Centre VTI SR.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube.

Zdroj: NCPVaT