Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike za roky 2007-2011 s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov v roku 2012

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike za roky 2007-2011 s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov v roku 2012

pdf Obal na rokovanie vlády VTI 23 kb
pdf Obal na rokovanie vlády 23 kb
pdf Návrh komuniké 16 kb
pdf Návrh záznamu z rokovania vlády SR 11 kb
pdf Predkladacia správa 34 kb
pdf Uznesenie rady VTI 42 kb
pdf Vlastný materiál 1229 kb