Správa o plnení opatrení Inovačnej stratégie a Inovačnej politiky v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR za rok 2012 a prvý štvrťrok 2013

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Správa o plnení opatrení Inovačnej stratégie a Inovačnej politiky v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR za rok 2012 a prvý štvrťrok 2013

pdf Obal Rada 31 kb
pdf Obal vláda 32 kb
pdf Návrh komuniké 19 kb
pdf Návrh záznamu 18 kb
pdf Predkladacia správa 24 kb
pdf Uznesenia RV VVI 33 kb
pdf Príloha 1 150 kb
pdf Príloha 2 52 kb
pdf Vlastný materiál 242 kb