Spôsob plnenia a ďalší postup v úlohe Národný plán budovania infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej republike /Roadmap/

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Spôsob plnenia a ďalší postup v úlohe Národný plán budovania infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej republike /Roadmap/

pdf Obal RV SR VTI 28 kb
pdf Návrh uznesenia 32 kb
pdf Predkladacia správa 19 kb
pdf Vlastný materiál 52 kb