Rada vlády SR pre vedu a techniku (2006-2012)

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Rada vlády SR pre vedu a techniku (2006-2012)

Základné informácie

Štatút Rady vlády SR pre VaT schválený vládou 29. 3. 2006
Rokovací poriadok Rady vlády SR
Zoznam členov Rady vlády SR

Záznamy z rokovaní

11. 5. 2010
Záznam z rokovania RV SR pre VaT
Prezenčná listina z rokovania

29. 6. 2009
Záznam z rokovania RV SR pre VaT
Prezenčná listina z rokovania

24 . 6. 2008
Záznam z rokovania RV SR pre VaT
Prezenčná listina z rokovania

22. 11. 2007 Záznam z rokovania RV SR pre VaT
29. 3. 2007 Záznam z rokovania RV SR pre VaT
30. 1. 2007 Záznam z rokovania RV SR pre VaT