Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK)

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK)

pdf Obal RVVTI 23 kb
pdf Predkladacia správa 42 kb
pdf Návrh RIS3 SK 2163 kb
pdf Návrh uznesenia 33 kb
pdf Návrh komuniké 16 kb
pdf Doložka vplyvov 31 kb