Návrh na vytvorenie pracovných skupín Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a zameranie ich činnosti

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Návrh na vytvorenie pracovných skupín Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a zameranie ich činnosti

Vzhľadom k tomu, že nie sú komplexne dotvorené pracovné skupiny v zmysle bodu 6 programu, odporučil predseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie presunúť bod 6 na nasledujúce rokovanie rady (jún 2013).