Návrh programu rokovaní Rady vlády SR

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Návrh programu rokovaní Rady vlády SR

Dokumenty:

pdf Program rokovaní  – 38 kB
pdf Návrh programu rokovaní na rok 2013 – materiál so zapracovanými pripomienkami – 39 kB
pdf Uznesenie k Programu rokovaní – 36 kB