Informácia o pozastavení príprav na tvorbe návrhu Pracovných skupín Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a zameranie ich činnosti

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Informácia o pozastavení príprav na tvorbe návrhu Pracovných skupín Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a zameranie ich činnosti

pdf Obal
pdf Návrh uznesenia
pdf PS o pozastavení príprav na tvorbe návrhu pracovných skupín RV SR
pdf Predkladacia správa