Informácia o postupe prác na dokumente Stratégia inteligentnej špecializácie vo výskume, vývoji a inováciách v SR do roku 2020

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Informácia o postupe prác na dokumente Stratégia inteligentnej špecializácie vo výskume, vývoji a inováciách v SR do roku 2020

pdf Obal : Rada vlády 117 kB
pdf Predkladacia správa 113 kB
pdf Uznesenie 120 kB
pdf Vlastný materiál - informácia 185 kB