8. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 8. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Informácie o MVTS 2015 – predkladacia správa

Správa o stave VaV v SR za rok 2015