6. Rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 6. Rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

P O Z V Á N K A

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.

si Vás dovoľujeme pozvať na šieste rokovanie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

dňa 10. februára 2015 o 15:00 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

Program rokovania:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Návrh Programu 6. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
  3. Program rokovaní Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie na rok 2015
  4. Informácia o vymenovaní nových členov Rady vlády SR pre VTI a ďalších zmenách - ústna informácia
  5. Zákon o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (MŠVVaŠ SR)
  6. Rôzne
  7. Záver

Pozvánka (pdf)