13. rokovanie Rady vlády pre VaV

Obal

Predkladacia správa OPS

Vlastný materiál OPS so zapracovanými pripomienkami

Uznesenie