10. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 10. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Program

Implementačný plán

Dodatok č. 1