Webinár: Voľby do EÚ: Predstavuje genAI hrozbu pre integritu volieb?

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Webinár: Voľby do EÚ: Predstavuje genAI hrozbu pre integritu volieb?

Používanie nástrojov genAI by mohlo byť výzvou pre nadchádzajúce voľby do EÚ, ako sme to mohli vidieť v nedávnych národných prezidentských alebo parlamentných voľbách. Generatívna AI umožňuje používateľom vytvárať veľmi realistické obrázky, videá a audio alebo iné formáty.

Vzhľadom na jeho potenciálny vplyv na informačný priestor budeme diskutovať o tom, aká veľká by mohla byť táto výzva v kontexte nadchádzajúcich volieb do EÚ, ako na ňu reagovať a aká by mohla byť úloha súkromného sektora pri implementácii riešení na identifikáciu pôvodu generovaných médií.

Kedy? 28. 5. 2024, 15.00 - 16:15

Kde? Online, MS Teams

Forma semináru: webinár

Registrácia

Zdroj: sapie.sk