Webinár: ESG – od povinnosti po samozrejmosť

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Webinár: ESG – od povinnosti po samozrejmosť

Slovenská republika ako aj členské štáty OSN sa v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj zaviazali dosiahnuť 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. V súlade s nimi EK zavádza systém hodnotenia dopadu hospodárskej činnosti podniku na životné prostredie (Environment), sociálne prostredie (Social) a podnikové riadenie (Governance). V tejto súvislosti bola vydaná Smernica (2022/2464) Európskeho parlamentu a Rady dňa 14.12.2022 (CSRD), ktorá bude mať nepriamy dopad aj na malé a stredné podniky. Téma udržateľnosť je čoraz aktuálnejšia, a preto nevyhnutnosť jej komunikácie v organizáciách stále rastie.

Za rok 2024 budú vykazovať nefinančné ukazovatele veľké organizácie, verejné obchodné spoločnosti, poisťovne a banky s počtom viac ako 500 zamestnancov. Na to, aby dokázali pripraviť smernicou požadovanú správu, budú potrebovať informácie od subjektov v ich dodávateľskom reťazci, ktorými sú do veľkej miery malé a stredné firmy. Preto sa predpokladá, že budú požadovať od svojich dodávateľov, aby rovnako zohľadňovali aspekty zahrnuté v smernici a vedeli im poskytnúť požadované dáta. Ak MSP dokáže tieto dáta poskytnúť, bude to jeho konkurenčnou výhodou. Už aj v súčasnosti si firmy pri výbere obchodných partnerov vyberajú tie, ktoré zohľadňujú dopady na životné prostredie a sociálne aspekty vo svojich podnikateľských stratégiách. Spomínané dáta môžu byť požadované nielen v rámci dodávateľského reťazca, ale aj bankami pri posudzovaní v úverových procesoch. Vykazovanie takýchto informácií nebude jednoduché a práve preto je ideálny čas, aby sa podniky pripravili a realizovali prvé kroky už teraz.

Viete, aký dopad majú činnosti vašej firmy na životné prostredie? Ako to sledujete a vykazujete? Máte vo firme stanovené konkrétne ciele, ktoré zabezpečia firme dlhodobý udržateľný rozvoj? Ako sa premietajú do bežnej činnosti? Ako o tom informujete svojich odberateľov a koncových zákazníkov?

Enterprise Europe Network pri UVP Technicom, Technická univerzita v Košiciach vás pozýva na webinár s názvom ESG – od povinnosti po samozrejmosť, ktorý sa uskutoční 27. februára 2024 v čase 10:00 – 11:30 hod. 

Účasť na webinári je bezplatná ale registrácia povinná. Zaregistrujte sa už dnes, najneskôr však do 27.2.2024 do 9:00 hod. na tomto odkaze.

Link na sledovanie webinára Vám zašleme najneskôr deň pred podujatím.

 

Zdroj: uvptechnicom