Webinár: Čo bude nasledovať po implementácii zákona o umelej inteligencii?

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Webinár: Čo bude nasledovať po implementácii zákona o umelej inteligencii?

 

Nové technológie nepochybne ovplyvňujú náš každodenný život - v podnikaní, v domácnosti, v školách, vo verejnom sektore. Predstavujú nové príležitosti, ale aj výzvy, ktoré je potrebné riešiť. Pri prijímaní predpisov na ochranu spotrebiteľov, trhov a finančnej stability je preto dôležité nájsť rovnováhu, neprekročiť reguláciu a zabezpečiť, aby sme prijali pravidlá, ktoré podporujú inovácie a ďalší rozvoj.

Jedným z najnovších právnych predpisov, ktoré prijal Európsky parlament, je zákon o umelej inteligencii, prvý zákon o umelej inteligencii na svete. Očakáva sa, že nadobudne účinnosť v priebehu niekoľkých mesiacov. Čo sa skrýva za zákonom o AI a aké sú otvorené otázky, ktoré je ešte potrebné vyriešiť? Ako nám môže zákon o umelej inteligencii pomôcť využiť potenciál umelej inteligencie a zároveň zabezpečiť primeranú ochranu používateľov a podnikov? Ako sa bude zákon o AI vykonávať a aké sú minimálne požiadavky? Čo znamená nová regulácia pre malé a stredné podniky a začínajúce podniky a ako ovplyvňuje inovácie v podnikoch?

Kedy: 24. 6. 2024, 15:00 - 16:30

Kde: online

Registrácia

Zdroj: SAPIE