Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci II

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci II

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I06-04-V04 na predkladanie žiadostí  o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry. 

Cieľom výzvy, ktorá priamo nadväzuje na cieľ Investície č. 6b Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR, je zrekonštruovať a dobudovať priestory vrátane ich procesného zabezpečenia v rámci prevádzky informačných systémov kritickej infraštruktúry (ďalej aj „KI“) v kontexte fyzickej, objektovej a technickej bezpečnosti pre prácu s režimovými dokumentmi a zabezpečiť požiadavky na riadenie dokumentov v špeciálnom režime.

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 05. 2024

Dátum ukončenia výzvy: 31.07.2024 23:59:00

Kompletné informácie a dokumenty

Zdroj: ispo.planobnovy.sk