Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I05-04-V03 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony.

Cieľom výzvy je výber šiestich tém, na ktoré budú zorganizované hackathony s účasťou začínajúcich  podnikov  (startupov),  IT spoločností,  výskumných  inštitúcií,  univerzít , študentov a iných odborníkov. Úlohou hackathonov bude prinášať prijímateľom inovatívne riešenia v oblasti zefektívňovania procesov, zlepšovania kvality digitálnych služieb občanom a v oblasti súčasných spoločenských výziev.

Dátum zverejnenia výzvy: 16.02.2024
Dátum uzavretia výzvy: 05.04.2024

Viac informácií

Zdroj MIRRI