Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Výzva Nadácie NBS na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy

O grant sa môžu uchádzať:

a) výskumné a vedecké inštitúcie,
b) vysoké školy alebo zahraničné inštitúcie podobného charakteru,
c) občianske združenia,
d) neziskové organizácie,
e) študenti a doktorandi, v mene žiadateľa uvedeného v bode a), b),
f) vedecko-výskumní pracovníci v mene žiadateľa podľa bodu a), b),
alebo vo svojom mene ako fyzické osoby.

Uzávierka výzvy: 10. júna 2024 o 23.59 hod.

Grantová výzva

Viac informácií a dokumenty

Zdroj: Nadácia NBS