Výzva na BIP mobilitu pre študentov (Sevilla, Španielsko)

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Výzva na BIP mobilitu pre študentov (Sevilla, Španielsko)

Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ krátkodobý študijný pobyt (tzv. Blended Intensive Program, t.j. kombinácia fyzickej a online mobility) v akademickom roku 2023/2024 organizovaný partnerskou inštitúciou Universidad de Sevilla v Sevilli (Španielsko) v termíne: 20.-24. máj 2024 pod názvom BIP Program in Energy: Generation, Storage and Management.

Maximálny počet účastníkov za TUKE: 6

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 5.3.2024.

 

Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke erasmus.tuke.sk.

Zdroj U
vpTechnicom