Vedecká cukráreň: Fašiangy – svet naopak alebo ako sa mení najveselšie obdobie roka – na YouTube

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Vedecká cukráreň: Fašiangy – svet naopak alebo ako sa mení najveselšie obdobie roka – na YouTube

Fašiangy patria k sviatkom, ktoré sú v súčasnom období v celom, nielen kresťanskom, svete čoraz populárnejšie. Aj fašiangy sa vyvíjajú a menia, a teda kráčajú s dobou. Zlievajú sa rozdiely medzi fašiangami na vidieku a v meste. V minulom roku sa skončil projekt výskumu vidieckych fašiangov a vznikla vôbec prvá samostatná kniha na túto tému na Slovensku. V prednáške si slovom, obrazom aj filmom priblížime priebeh fašiangov na troch miestach Slovenska a dozvieme sa aj to, že etnologický terénny výskum je dobrodružnejší než zážitková turistika.Ak si nestihli prednášku, videozáznam z podujatia je zverejnený na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca:
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., pracuje od roku 1983 v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, kde sa zameriava na obyčajovú kultúru, tradičnú kultúru regiónov Slovenska a dejiny slovenskej etnológie. V roku 2013 bola menovaná za profesorku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí ako vysokoškolská pedagogička. Je autorkou viacerých vedeckých monografií, približne stovky vedeckých štúdií, viacerých vedecko-výskumných projektov a spoluautorkou niekoľkých vedeckých a odborných knižných publikácií a audiovizuálnych dokumentov.

Podujatie sa konalo 13. marca 2024. Záznam je dostupný na YouTube.

Zdroj: NCPVaT