Vedec roka SR 2023

Ocenenie za dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok si prevezme v utorok 21. mája 2024 päť výnimočných osobností.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku za uplynulý rok.


Nad 27. ročníkom podujatia prevzal záštitu minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v utorok 21. mája 2024 o 14.00 hod. v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Vajanského nábreží 12 za účasti zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, zástupcov hodnotiacej komisie a vyhlasovateľov podujatia. Pozvanie na podujatie prijali aj rektori a prorektori viacerých slovenských univerzít, významné vedecké osobnosti, členovia predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ako aj riaditelia jej ústavov, zástupcovia organizácií podporujúcich vedu a výskum, partneri podujatia a mediálni partneri.

Viac informácií

Zdroj: VND