Veda v CENTRE: Obžalovaný kliešť, vstaňte!

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Veda v CENTRE: Obžalovaný kliešť, vstaňte!

 

Kliešte sa najčastejšie vyskytujú v tráve, lístí a na nízko rastúcich rastlinách, kde čakajú na svojho hostiteľa, ktorého napadnú. Aj preto musíme byť pri pobyte v lese, parku, ale aj v záhrade obozretní. Ako sa kliešte šíria a aké choroby môžu prenášať? Ako vieme minimalizovať riziko kliešťových napadnutí? Prečo je pre človeka borelióza taká nebezpečná a prečo sa vyskytuje v organizme približne každého tretieho kliešťa? Ako treba postupovať, keď si nájdeme kliešťa, a ako ho odstrániť, aby nedošlo k prenosu chorôb? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Naším hosťom bude doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., je slovenský parazitológ pôsobiaci ako vedecký pracovník na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pôsobil v Parazitologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Košiciach a v rokoch 2007 až 2016 bol aj jeho riaditeľom. Vo výskume sa primárne špecializuje na ekológiu a epidemiológiu kliešťov strednej Európy v podmienkach klimatickej zmeny. Vytvoril školu komplexného výskumu prírodných ohniskových nákaz prenášaných kliešťami na materskom pracovisku. So svojím tímom získal originálne poznatky o výskyte, ekológii, epidemiológii a epizootológii pôvodcov lymskej boreliózy, anaplazmózy, babeziózy a hepatozoonózy zvierat v strednej Európe. Rozvinul rozsiahlu popularizačnú a vzdelávaciu činnosť na ochranu pred kliešťami, projekt na prípravu stredoškolákov na biologické olympiády s postupom na najprestížnejšie domáce i svetové súťaže s početnými medailovými umiestneniami i so špeciálnymi oceneniami.

Podujatie sa uskutoční 27. júna 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 26. júna 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Zdroj: NCPVaT