Veda v CENTRE – Biočipy – nová pomoc v medicíne – na YouTube

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Veda v CENTRE – Biočipy – nová pomoc v medicíne – na YouTube

V aprílovej VEDE v CENTRE bol naším hosťom Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Jeho pracovisko uskladňuje jednu z najväčších zbierok kvasiniek na svete, na základe výsledkov produkujú a dodávajú široký sortiment vzácnych sacharidov do výskumných inštitúcií.

Vo svojej prednáške sa zameral na pokrok vo vývoji biočipov, ktorý nám otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, ale aj diagnostiky chorôb. Vďaka biočipu, drobnej technológii, sme v súčasnosti schopní analyzovať biochemické reakcie v ľudskom

Záznam z prednášky je zverejnený na YouTube.

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. bol hosťom vo vedeckej kaviarni, ktorá sa konala 25. apríl 2024 v Centre CVTI SR.

Zdroj: NCPVaT