Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty v zahraničí

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty v zahraničí

SAIA, n. o. Vás pozýva na webinár: Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty v zahraničí dňa 6. júna 2024 (štvrtok) o 14:00h.

Odkaz na pripojenie na webinár: https://bit.ly/3VdCHWm 

Program webinára:

Akademické mobility - štipendiá na prednáškové/výskumné pobyty do 22 krajín nielen v Európe
Akcie Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní - štipendiá a projekty
DAAD - štipendiá do Nemecka
CEEPUS - štipendiá na prednáškové pobyty
NŠP - štipendiá pre postdoktorandov do celého sveta
EURAXESS - sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov

Viac informácií

Zdroj SAIA