Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

Slovenská akademická informačná agentúra, n. o. pripravuje webinár s názvom ŠTIPENDIÁ do nemecky hovoriacich krajín.

Program webinára:

  • Programy SAIA, štúdium a výskum v zahraničí;
  • Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín (Švajčiarska, Rakúska, Nemecka)
    v rámci medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád;
  • Štipendiá NŠP pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (Národný štipendijný program SR);
  • Štipendiá a projekty v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko;
  • Štipendiá na semestrálne, krátkodobé a prednáškové pobyty do Rakúska v rámci programu CEEPUS.

Webinár sa bude konať 11. apríla 2024 o 14.00 hod.

Link na pripojenie

Zdroj: SAIA