Slovak Open Science Forum

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Slovak Open Science Forum

banner Slovak opec Science Forum

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje koncom novembra v Bratislave medzinárodnú konferenciu o otvorenej vede: Slovak Open Science Forum.

Otvorená veda spája verejne dostupné a transparentné prístupy vo vede pomocou nových technológií a inovácií na zdieľanie výsledkov výskumu, ktoré prinášajú efektívne cesty na dosiahnutie otvoreného prístupu. Publikovanie, hodnotenie projektov alebo zviditeľňovanie výsledkov výskumu tvoria dôležité súčasti vedeckého sveta. Ako do všetkých týchto procesov zasahuje otvorená veda? Ako prispieva otvorenosť kvalite vedeckého výskumu? Ako čeliť výzvam prechodu na otvorené praktiky? 

Odpovede na tieto otázky poskytnú experti, ktorí vystúpia na Open Science Forum.

Konferencia sa bude konať 28. 11. 2023 od  8.00 – 15.30 hod. v Bratislave, v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej 47. 

Zúčastniť sa môžete jedine osobne na mieste podujatia. Rokovacím jazykom konferencie bude angličtina.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Registrácia     

Viac informácií a program

Zdroj: CVTI SR