Pozvánka na 5. strategický seminár o pokročilých materiáloch

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Pozvánka na 5. strategický seminár o pokročilých materiáloch

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV predstaví verejnosti stratégiu, ktorú prijala Európska komisia vo februári 2024 – Pokročilé materiály pre vedúce postavenie v priemysle. Stane sa tak na 5. strategickom seminári, ktorý organizuje Spoločnosť pre nové materiály a technológie. Táto stratégia má za cieľ zosúladiť priority výskumu a inovácií a investícií naprieč EÚ a zabezpečiť vedúce postavenie Európy v tejto kľúčovej oblasti.

Pokročilé materiály sú kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti Európy v oblasti špičkového materiálového výskumu. Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch sa dopyt po pokročilých materiáloch výrazne zvýši, a to najmä v oblastiach ako výroba obnoviteľnej energie, stavebníctvo, doprava a elektronika.

Pre nárast dopytu bude zásadný efektívny prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku a zabezpečenie plynulého prechodu od konceptu k finálnemu produktu. Tieto materiály sú kľúčové pre odolnosť a strategickú autonómiu EÚ a sú zaradené medzi desať kritických technologických oblastí pre hospodársku bezpečnosť Únie.

Na seminári vystúpia odborníci, vedci a významní zástupcovia Európskej komisie, Úradu vlády SR a Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Názov: 5. strategický seminár SNMT – Pokročilé materiály pre vedúce postavenie v priemysle

Organizátor: Spoločnosť pre nové materiály a technológie – SNMT, Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava

Termín konania: 19. júna 2024 o 9.00 hod.

Viac informácií

Zdroj SAV