Podujatie v Univerzitnom technologickom inkubátore STU v spolupráci s CVTI SR - Na čo nesmiete zabudnúť pri budovaní svojej značky?

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Podujatie v Univerzitnom technologickom inkubátore STU v spolupráci s CVTI SR - Na čo nesmiete zabudnúť pri budovaní svojej značky?


 

Každá začínajúca firma, ktorá si buduje svoju identitu prostredníctvom názvu, loga, dizajnu alebo iných prvkov corporate identity by nemala zabúdať na ich ochranu. Na podujatí s lektorkou Barbarou Tóthovou sa dozviete, ako to robiť čo najefektívnejšie.

Budú sa diskutovať témy:

Čo možno registrovať ako ochrannú známku.

Dobré rady k ochranným známkam pre značku v praxi.

Čo možno chrániť dizajnom.

Práva majiteľa zapísaného dizajnu.

 

03. 06. 2024 (pondelok), 10:00 - 11:30

Online

Zadarmo

 

RNDr. Barbara Tóthová, PhD


 

Barbara Tóthová je odbornou pracovníčkou oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Venuje sa poskytovaniu expertných služieb zameraných na podporu a realizáciu transferu univerzitných technológií do praxe a ďalších činností v oblasti ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva. Barbara vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v BA. Doktorandské štúdium absolvovala na Ústave lekárskej biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, kde neskôr v rámci Martinského centra pre biomedicínu pôsobila ako vedecko-výskumný pracovník laboratória bunkových kultúr.
 

Viac informácií

Zdroj STUBA