Otvorili grantovú výzvu Challenger Science

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Otvorili grantovú výzvu Challenger Science

Nadácia ESET otvára mimoriadnu grantovú výzvu Challenger Science, ktorej cieľom je pomôcť vedcom a vedkyniam na Slovensku rozvíjať svoj podnikateľský potenciál. Výzva je určená študentom doktorandského štúdia a senior výskumným pracovníkom zo slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií. Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj tímy. V prípade, že sa účastník hlási ako jednotlivec, bude mať možnosť vytvoriť tím s inými účastníkmi.

Program tvoria workshopy pre rozvíjanie podnikavého myslenia a zručností, budovanie vzťahov s partnermi a potenciálnymi zákazníkmi, identifikáciu vhodných príležitostí na komercializáciu či prípravu prezentácií. Súčasťou je tiež individuálny mentoring a koučing.

Program začína v septembri 2024, trvá 12 týždňov a je pre všetkých účastníkov zadarmo. Termín na uzatváranie prihlášok do programu je do 30. júna 2024.

Online formulár na prihlásenie

Všetky informácie sú dostupné TU.

Challenger Science organizuje spoločnosť CIVITTA s podporou Nadácie ESET.

Zdroj SAV