Otvorenie výzvy „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Otvorenie výzvy „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce

Úrad vlády Slovenskej republiky oznamuje, žerámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce.

Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia, čo zvyšuje potenciál budúcej spolupráce výskumných organizácií a súkromného sektora.

Uzávierka výzvy 15. 8. 2024

Kontakt: matchinggranty@minedu.sk

Viac informácii

Zdroj: VAIA