Nové výzvy Interreg Slovensko-Česko: miestne iniciatívy, kultúra a cestovný ruch

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Nové výzvy Interreg Slovensko-Česko: miestne iniciatívy, kultúra a cestovný ruch

Euroregión Biele-Biele Karpaty v rámci  programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 otvoril dve nové výzvy, ktorými podporí malé projekty v prihraničných regiónoch za vyše 5 miliónov eur. Cieľom je posilniť kultúru a udržateľný cestovný ruch aj propagáciou menej známych oblastí, ako aj vzájomné poznávanie sa a budovanie dôvery medzi ich obyvateľmi. Obidve výzvy sa uzatvárajú 31. mája 2024 o 14:00 hod.

Viac informácií

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predložíte len elektronicky do 31. mája 2024 do 14:00 hod.

Zdroj: grantup.sk