Nová výzva - Lepšie využívanie údajov

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Nová výzva - Lepšie využívanie údajov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako Riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027, vyhlasuje Výzvu Lepšie využívanie údajov na predkladanie žiadostí  o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry. 

Primárnym cieľom tejto výzvy je podpora sprístupňovania údajov pre fyzické a právnické osoby a súvisiacich činností zameraných na zvyšovanie sprístupňovaných údajov

Dátum vyhlásenia výzvy: 14. 6. 2024

Dátum ukončenia výzvy: neurčený

Kompletné informácie a dokumenty

Zdroj: eurofondy.gov.sk