NEMECKO - DAAD program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR NEMECKO - DAAD program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch


Domovská krajina: Slovensko

Krajina pobytu: Nemecko

Študijný/vedný odbor: PRÍRODNÉ VEDY, TECHNICKÉ VEDY, LEKÁRSKE VEDY, PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY, SPOLOČENSKÉ VEDY, HUMANITNÉ VEDY, UMENIE

Typ podpory: projektový grant

Cieľová skupina: učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie: 1-2 roky

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 28.06.2024 16:00

Ďalšie dôležité informácie: Cieľom programu je podpora spolupráce medzi nemeckými a slovenskými výskumnými skupinami. Ponuka je určená vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných výskumných pracoviskách. V rámci výskumnej spolupráce sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery.
Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné a pobytové náklady súvisiace s  výmenou  zúčastnených výskumných skupín.

Začiatok poskytovania podpory: od januára nasledujúceho roka.

Viac informácií

Zdroj SAIA