Národný informačný deň pre klaster 3

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Národný informačný deň pre klaster 3

Národná kancelária Horizontu vás pozýva na podujatie s názvom „Predstavenie nových výziev z pracovného programu na rok 2024 – klaster 3“.

Kedy: 6. júna 2024 v čase 13:30 – 15:30 hod. online.

Hlavným zámerom podujatia je predstaviť témy v rámci plánovaných výziev na podávanie projektových návrhov v klastri 3 v rámci programu Horizont Európa zamerané na oblasť bezpečnostného výskumu.

Národný kontaktný bod pre klaster 3 odprezentuje plánované výzvy v rámci pracovného programu klastra 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť. Účastníci budú mať možnosť vypočuť si aj informácie o službách poskytovaných v rámci Národnej kancelárie Horizontu a tiež sa dozvedieť viac o úspešných projektoch z klastra 3.

Cieľovou skupinou sú univerzity, výskumné inštitúcie, súkromný sektor, priemysel zástupcovia verejných a štátnych inštitúcií a neziskové organizácie, ktoré majú záujem o účasť na výzvach Horizont Európa, klaster 3.

Predbežný program podujatia – zmena programu vyhradená organizátorom.

Na podujatie je potrebné sa registrovať (v dolnej časti). Link na vysielanie vám zašleme emailom deň pred podujatím.

Pre viac informácií kontaktujte národný kontaktný bod – Marta Kollárová

Zdroj: eraportal.sk