Košice budú hostiť prestížnu letnú školu Európskej asociácie sociálnej psychológie

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Košice budú hostiť prestížnu letnú školu Európskej asociácie sociálnej psychológie

V Košiciach sa bude od 8. do 19. júla 2024 konať prestížna letná škola Európskej asociácie sociálnej psychológie pre doktorandov a doktorandky v oblasti sociálnej psychológie. Ponúkne cenný priestor pre výmenu skúseností či vedomostí a vytvorí priestor pre spoluprácu a inšpiráciu k ďalším výskumných projektom.

Letné školy sú uznávané ako centrá excelentnosti, ktoré poskytujú cennú platformu pre mladých výskumníkov a výskumníčky na získanie vedomostí, cenných skúseností a kontaktov. Celkovo sa v Košiciach stretne 60 doktorandov a doktorandiek z 18 krajín celého sveta.

Letná škola ponúkne workshopy vedené odborníkmi a odborníčkami v oblasti sociálnej psychológie, v každom z nich bude 12 študentov, ktorí budú spolupracovať na  konkrétnych výskumných témach. Workshop o kognitívnych procesoch, ktorými si ľudia vytvárajú postoje k jednotlivcom a skupinám budú viesť Hans Alves (Ruhr University, Nemecko) a Moritz Ingendahl (Ruhr University, Nemecko); Ruthie Pliskin (Leiden University, Holandsko) a Islam Borinca (University of Groningen, Holandsko) povedú workshop o sociálnej psychológii násilných etnicko-národných konfliktov; Maja Kutlaca (Durham University, Spojené kráľovstvo) a Soledad de Lemus Martín (University of Granada, Španielsko) povedú workshop o medziskupinovej solidarite, Cameron Brick (University of Amsterdam, Holandsko) a Karlijn van den Broek (Utrecht University, Holandsko) budú facilitovať workshop o aplikovaní sociálnej psychológie na environmentálne otázky; a Yasin Koc (University of Groningen, Holandsko) a Jenny Veldman (Utrecht University, Holandsko) povedú workshop na tému reakcia na nerovnosť: sexuálne a rodové identity. Marcello Gallucci (University of Milano-Bicocca, Taliansko) ponúkne metodologický workshop k téme multilevelovej dátovej analýze a Sharon Coen (University of Salford, UK) povedie dvojhodinový workshop na tému Etika vo výskume (online).

Podujatie má za cieľ podporiť výskumníkov a výskumníčky na začiatku ich kariéry, podporiť mobilitu a uľahčiť získavanie vedomostí, skúseností a cenných kontaktov. Okrem toho je jej cieľom prezentovať náš región a témy, na ktoré sa zameriavame lokálne. Pozvané prednášky na letnej škole budú viesť Jozef Bavoľár (Katedra psychológie, UPJŠ), ktorý bude diskutovať o sociálnych faktoroch vnímania rizika a Pavol Kačmár (Katedra psychológie, UPJŠ), ktorý povedie interaktívnu diskusiu na tému Neočakávaná cesta mladého výskumníka/mladej výskumníčky. Barbara Lašticová (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i) sa bude venovať výzvam diverzity v sociálnej psychológii: kritickému preskúmaniu EASP a globálnych perspektív a Anna Kende (ELTE University, Maďarsko) vystúpi s témou Výzvy pri hľadaní adekvátnych psychologických nástrojov na boj proti anticigánstvu. Ivan Ropovik (Prešovská univerzita) poskytne prednášku na tému Štatistického modelovania s použitím SEM.

Odborníci zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i., sa vo svojich prednáškach zamerajú na tieto témy: Denisa Fedáková a Michal Kentoš predstavia pozadie Európskej sociálnej sondy, Marcel Martončik a Matúš Adamkovič povedú metodologický seminár o zodpovedných výskumných praktikách a princípoch otvorenej vedy. Tieto dva semináre budú streamované online a sú otvorené pre každého, nielen pre účastníkov a účastníčky letnej školy EASP.

Podujatie organizuje Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Univerzitou v Groningene, Holandsko.

Viac informácií

Zdroj SAV