InnoTalks #7 / Na káve s NCPs: Čo je nové v EIC Accelerator?

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR InnoTalks #7 / Na káve s NCPs: Čo je nové v EIC Accelerator?

EIC Accelerator podporuje spoločnosti (hlavne MSP vrátane startupov) pri rozširovaní vysoko inovačných projektov s potenciálom vytvoriť nové trhy alebo narušiť existujúce.

Zameriava sa najmä na inovácie založené na vedeckom objave alebo technologickom prelome (deep tech), kde je potrebné významné financovanie po dlhšiu dobu, než môžu byť generované výnosy (patient capital). Takéto inovácie často majú problém získať financovanie, pretože sú s nimi spojené vysoké riziká a dlhý časový horizont.

  • Aké sú aktuálne podmienky v najatraktívnejšej finančnej schéme pre technologické startupy?
  • Aké firmy si vyberá Európska komisia?
  • Aké sú podporné schémy na prípravu žiadostí?
  • Aké sú najvýznamnejšie zmeny a ako funguje EIC Accelerator od začiatku 2024?
  • Nové pravidlá trikrát a dosť, nové platformy a formuláre;
  • Ako funguje investičný Fond EIC;
  • Čo ponúkajú ostatné schémy EIC (Transition, Pathfinder);
  • Seal of Excellence;
  • Národné schémy a podpora napojená na EIC;
  • Európske a slovenské úspešné firmy.

Online podujatie InnoTalks v spojení s neformálnym stretnutím Na káve s NCPs Národnej kancelárie Horizontusa bude konať 18. apríla 2024 od 13.00 – 14.00 hod.

Registrácia (bezplatne)

Viac informácií o EIC Accelerator

InnoTalks / Na káve s NCPs  vychádza aj s podporou:
Enterprise Europe Network, Národnej kancelárie Horizontu

Zdroj: InnoNews.blog