Férová akadémia 2024

Projekt Férová akadémia sa venuje otázkam rodovej rovnosti a inklúzie v slovenskom výskumnom priestore. Bezpečné, férové a inkluzívne prostredie vo výskume a inováciách bude témou konferencie Férová akadémia 2024.

Konferencia sa bude konať 9. – 10. mája 2024 od 9.00 – 15.00 hod. v Centre VTI SR v Bratislave.

Program bude zahŕňať diskusie a prezentácie o dôležitých témach týkajúcich sa rodovej rovnosti a inklúzie v akademickom prostredí.

Viac informácií

Program

Piatok – 10. 5. 2024 bude podujatie pokračovať vo formáte Open Forum, ktoré bude iba prezenčnou formou. Záujem o účasť aj na druhom dni potvrďte v registračnom linku.

Registrácia najneskôr do 8. 5. 2024

Zdroj: ferovaakademia.sk