Etika vo výskume - pozvánka na online prednášku

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Etika vo výskume - pozvánka na online prednášku

V rámci aktivít na podporu implementácie princípov Stratégie ľudských zdrojov vo výskume – HRS4R na slovenských verejných vysokých školách si Vás dovoľujeme pozvať na

online prednášku dňa 17.5.2024 o 10:00 hod.

zameranú na etiku a integritu vo výskume a národný etický kódex s názvom: Etika vo výskume.

Prednášajúca: RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

Pozvánka

 

Adresa pripojenia (Microsoft Teams)

ID schôdze: 355 873 119 779
Prístupový kód: PQgYRL

 

Viac infromácií

Zdroj