ERC Visiting granty: Otvorenie 2. kola výzvy a spätná väzba k nastaveniu

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR ERC Visiting granty: Žiadosť o spätnú väzbu

Vo výzve ERC Visiting granty bolo spustené 2. kolo prihlasovania. Prihlasovanie je možné do 26.09.2024, kedy Výskumná a inovačná autorita (VAIA) uzavrie 2. hodnotiace kolo výzvy.

Vo výzve ERC Visiting granty, ktorá je zameraná na podporu medzinárodnej spolupráce a zvýšenia účasti vo výzvach Európskej rady pre výskum (ERC) bolo v 1. kole predložených 0 žiadostí zo strany oprávnených žiadateľov. 

Pre nízky záujem o grantovú pomoc v tejto výzve preto hľadáme možné problémy v nastavení výzvy, ktoré by sme v spolupráci s Plánom obnovy dokázali modifikovať v rámci dostupných možností.

Ak ste potenciálnym žiadateľom, prosím vyplňte krátky dotazník, ktorý vám nezaberie viac ako 3 minúty. Spätnú väzbu nám zašlite ideálne do piatku 21.06.2024.

Link na dotazník: https://bit.ly/3xfmyqg

Výzva ERC Visiting granty je určená najmä pre výskumníkov a výskumníčky pracujúcich vo výskumných organizáciách na Slovensku, ktorí plánujú predkladať projekty vo výzvach ERC. Prostredníctvom ERC Visiting grantu môžu záujemci získať skúsenosti a zručnosti v zahraničí, ktoré im pomôžu pri príprave resp. podaní vlastného kvalitného ERC projektu.

Oprávnení žiadatelia sú výskumné organizácie zo:

  • štátneho sektora
  • neziskového sektora
  • verejné výskumné inštitúcie
  • vysoké školy

Plné znenie výzvy nájdete na tomto linku.

Zdroj: vaia.gov.sk