Digitálny Smart grant ponúka od 3-tisíc eur na inovatívne projekty

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Digitálny Smart grant ponúka od 3-tisíc eur na inovatívne projekty

ČSOB nadácia v rámci digitálneho vzdelávania prináša nový grantový program, ktorého cieľom je podporiť inovatívne nápady a kreatívne projekty, ktoré zlepšia život nám všetkým. Ak si mimovládka, škola alebo samospráva, ktorej záleží na efektívnom využívaní inovácií a technológií, prihlás svoj projekt do 15. júna 2024 a získaj grantovú podporu z celkovej sumy 200-tisíc eur. Uzávierka dňa 1 5. júna 2024 do 23:59 hod.

Pre koho je Digitálny Smart grant určený?

Pre mimovládne organizácie, školy aj samosprávy, ktorým záleží na efektívnom využívaní inovácií a technológií. Ich zámerom je tiež zjednodušiť a zefektívniť svoje procesy a nastaviť zrozumiteľnú komunikáciu so svojou cieľovou skupinou.

Príkladom podporeného projektu môže byť posun zo zdĺhavého úradného procesu na efektívnejší online postup či rôzne programy digitálneho vzdelávania.

Na aké aktivity dostanem grant?

Finančná podpora môže byť použitá výlučne na realizáciu víťazných projektov, a to na:

  • nákup materiálu a pomôcok potrebné na realizáciu projektu;
  • technické, mzdové a organizačné výdavky potrebné na realizáciu projektu;
  • odmeny externých odborníkov, pokiaľ si realizácia projektu vyžiada ich zapojenie;
  • náklady na mediálny priestor potrebný pre propagáciu projektu.

Čo môžem získať?

Grantový program ČSOB nadácie vyčlenil na túto výzvu sumu vo výške 200-tisíc eur.

Minimálna výška finančnej podpory pre jednu žiadosť je 3-tisíc eur. Maximálna výška podpory pre úspešného uchádzača nie je stanovená.

Oficiálny web výzvy
Celé znenie výzvy
Podať žiadosť

Zdroj: grantup.sk