Bratislavská vedecká cukráreň: Fašiangy - svet naopak alebo ako sa mení najveselšie obdobie roka

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Bratislavská vedecká cukráreň: Fašiangy - svet naopak alebo ako sa mení najveselšie obdobie roka


Anotácia:
Fašiangy patria k sviatkom, ktoré v súčasnom období v celom, nielen kresťanskom svete naberajú na popularite. Aj Fašiangy sa vyvíjajú a menia, a teda kráčajú s dobou.  Zlievajú sa rozdiely medzi fašiangami na vidieku a v meste. V minulom roku sa skončil projekt výskumu vidieckych fašiangov a vznikla  vôbec prvá samostatná kniha na túto tému na Slovensku. V prednáške si slovom, obrazom aj filmom priblížime priebeh fašiangov na troch miestach Slovenska a dozvieme sa tiež, že etnologický terénny výskum je dobrodružnejší než zážitková turistika. Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať e-mailom na vnd@cvtisr.sk do 11. marca 2024.

Prednáška sa bude konať v utorok 12.3.2024 o 9.00 hod., konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie, Lamačská cesta 8A v Bratislave

Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca:

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., pracuje od roku 1983 v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, kde sa zameriava na obyčajovú kultúru, tradičnú kultúru regiónov Slovenska a dejiny slovenskej etnológie. V roku 2013 bola inaugurovaná za profesorku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pôsobí ako vysokoškolská pedagogička. Je autorkou viacerých vedeckých monografií, približne stovky vedeckých štúdií, viacerých vedecko-výskumných projektov a spoluautorkou niekoľkých vedeckých a odborných knižných publikácií a audiovizuálnych dokumentov.

Kapacita miestnosti je naplnená.

Viac infromácií

Zdroj VND