Ako ďalej s obnoviteľnými zdrojmi po voľbách?

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Ako ďalej s obnoviteľnými zdrojmi po voľbách?

Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Ako ďalej s obnoviteľnými zdrojmi po voľbách?

banner Ako ďalej s obnoviteľnými zdrojmi

Medzera medzi európskymi cieľmi zavádzania obnoviteľných zdrojov a realitou sa zväčšuje aj na Slovensku. Do roku 2030 by sme mali nielen zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov rýchlejším schvaľovaním nových solárnych a veterných elektrární, ale aj investovať do sietí, rozvíjať podporné služby a batériové úložiská. Týmto trendom majú pomôcť európske peniaze, či už z Plánu obnovy a odolnosti alebo z eurofondov. Napriek záujmu zo strany verejnosti, samospráv aj firiem sa situácia stále nemení – elektrinu z vetra takmer nevyužívame a fotovoltika sa na elektrickom mixe podieľa necelými troma percentami.

  • Aké by mali byť priority novej vlády v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie?
  • Bude nový dizajn trhu s elektrinou impulzom pre rozvoj zelených zdrojov na Slovensku?
  • Ako pomáha Plán obnovy a odolnosti zvládať výzvy spojené s rozvojom zelených zdrojov? 

Diskutovať budú:

  • Kamil Šaško (tbc), štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  • Andrej Juris, riaditeľ, ÚRSO,
  • Lívia Vašáková (tbc), generálna riaditeľka, sekcia plánu obnovy, Úrad vlády SR,
  • Radoslav Haluška, predseda predstavenstva ZSE a VSE,
  • Rastislav Nemec, riaditeľ rozvoja podnikania, SPP.

Diskusia sa bude konať 24. novembra 2023 v čase od 10.00 – 11.30 hod. prostredníctvom aplikácie Zoom.

 Pre účasť v diskusii sa môžete registrovať prostredníctvom Google formuláru alebo na emailovej adrese kacerikova@euractiv.sk . Registrácia je bezplatná.

Zdroj: euractiv