12 miliónov eur pre ženy vedúce deep-tech startupy

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR 12 miliónov eur pre ženy vedúce deep-tech startupy

Women TechEU je 2-ročný projekt financovaný EÚ na podporu žien, ktoré vedú startupy v oblasti deep-tech. Momentálne je otvorená výzva, ktorá podporí 160 spoločností a prerozdelí celkovo 12 miliónov eur. Každá úspešná žiadateľka má možnosť získať pre svoj startup grant vo výške 75 tisíc eur, mentoring, koučing a cielené školenia. Prihlásiť sa môžete do 20. mája 2024.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľkami sú ženy, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

 • založili alebo spoluzaložili začínajúce startupy v oblasti deep-tech, 
 • majú aspoň 25 % akcií spoločnosti.
 • spoločnosť musí byť registrovaná a sídliť v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont Europe minimálne šesť mesiacov v čase otvorenia výzvy a maximálne osem rokov,
 • spoločnosť musí byť malým a stredným podnikom podľa odporúčania Európskej komisie.

Na aké aktivity dostanete grant?

Pridelený grant môžete použiť na aktivity, ktoré urýchlia rozvoj, rast a udržateľnosť Vášho podnikania, napríklad:

 • aktualizácia obchodného modelu,
 • aktualizácia a konsolidácia obchodného plánu a stratégie rastu,
 • overenie obchodného modelu,
 • aktualizáciu finančného plánu,
 • certifikácie,
 • stratégia duševného vlastníctva a sloboda prevádzky,
 • obchodný plán,
 • analýza trhu,
 • overenie zákazníkov a technické/ klinické posúdenie,
 • hľadanie partnerov a investorov.

         
Čo môžete získať?

 • Grant vo výške 75 tisíc eur z celkovej sumy 12 miliónov eur,
 • mentoring,
 • koučing,
 • cielené školenia.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o grant sa odosiela elektronicky prostredníctvom platformy Sploro do 20. mája 2024. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o výzve, TU nájdete odpovede na najčastejšie otázky.

 

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy
Celé znenie výzvy
Podať žiadosť


Zdroj Grunt up